Informace pro budoucí vlastníky

Společenství vlastníků jednotek

Dle zákona č. 72/1994 Sb. musí v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, vzniknout tzv. Společenství vlastníků bytových jednotek. Vznik takovéhoto společenství je jednou z prvních povinností, která čeká na nové vlastníky bytových jednotek. Stručně zde uvádíme některá specifika společenství, přičemž podrobněji se této problematice budeme věnovat v některém z dalších vydání bulletinu.

- Společenství vzniká jednoznačně za účelem správy, provozu a oprav společných částí domu
- Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků

- Základní orgány společenství jsou:
• shromáždění vlastníků jednotek
• výbor společenství vlastníků jednotek nebo pověřený vlastník.
Vlastníci si mohou založit i jiné orgány jako je např. kontrolní komise či revizor.

- Vznikem společenství se založí společný účet u banky, na který budou poukazovány příspěvky na správu, údržbu a opravy. Disponovat s finančními prostředky na účtu může pouze předseda, místopředseda a člen výboru společenství, kteří budou mít podpisové právo.

- vzorové stanovy
- pravidla hospodaření SVJ
- fond oprav

Daň z nemovitosti

U daně z nemovitosti je třeba připomenout prodávajícímu i kupujícímu některé povinnosti.

Prodávající , pokud přestane být poplatníkem daně z nemovitosti proto, že v průběhu zdaňovacího období prodal poslední nemovitost v územním obvodu téhož finančního úřadu, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31.ledna následujícího roku.
Kupující se k 1.1. následujícího roku po koupi nemovitosti stává novým poplatníkem daně z pozemků a daně ze staveb. Je povinen do 31.1. podat místně příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dani z nemovitosti. Je-li poplatníků více (spoluvlastníci), podává přiznání a následně platí daň jeden z poplatníků jako společný zástupce. Zde lze doporučit, aby si kupující vyžádal od prodávajícího kopii přiznání k dani z nemovitosti, aby si usnadnil práci se zpracováním přiznání. Byl-li podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, o kterém nebylo rozhodnuto do 31.12. roku, ve kterém byl podán návrh, je poplatník povinen podat daňové přiznání později , nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.
Daň se platí ve dvou stejných splátkách a to do 31.5. a 30.11. zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li daň částku 5000,- Kč (nebo dobrovolně i při vyšších částkách), platí se najednou do 31.5. zdaňovacího období.
S výpočtem základu daně a se sazbami je potřeba se seznámit přímo v zákonu o dani z nemovitosti ( 338/1992 Sb.).

29. 1. 2015

7. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
 Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji v sedmé etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor

5. 1. 2015

Změna sídla 
 Oznamujeme všem klientům, že naše klientské centrum jsme přestěhovali do nových prostor, a to na adresu Pontassievská 918/1, Znojmo, 1. patro v budově České spořitelny

17. 12. 2014

PF 2015 
Rádi bychom Vám popřáli za Projekt Znojemské byty a společnost Nemovitost servis popřáli příjemné prožití vánočních svátku a šťastný nový rok 2015.


6. 8. 2014

Projekt Znojemské byty úspěšně končí. Klientské centrum pokračuje dál! 
 Tisková zpráva k projektu Znojemské byty. 

10. 3. 2014

6. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
 Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji v páté etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

16. 9. 2013

4. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji ve čtvrté etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

29. 11. 2013

5. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji v páté etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

22. 7. 2013

Odložený prodej v rámci projektu Znojemské byty bude uskutečněn dříve než se počítalo. 
 Tiskovou zprávu k aktuální situaci ohledně odloženého prodeje si můžete přečíst zde...

22. 7. 2013

3. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
 Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji ve třetí etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

28. 4. 2013

2. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji ve druhé etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

« první< předchozí0 / 1další >poslední »

Přihlášení - klientská sekce

klientské sekce

Partneři Znojemských Bytů

www.asvj.cz www.cmss.cz www.creditas.cz www.csas.cz www.csob.cz
www.dumplnyuspor.cz www.gemoney.cz www.mestskaenergie.cz www.modrapyramida.cz www.rb.cz
www.rsts.cz www.volksbank.cz www.wuestenrot.cz