Proces prodeje

Na tomto místě Vás stručně seznámíme s postupem při realizaci prodeje, ovšem závazné jsou vždy Zásady schválené zastupitelstvem města.

Po rozhodnutí zastupitelstva o zařazení bytového domu do privatizace bytového fondu bude oprávněným nájemníkům doručena nabídka na převod bytové jednotky do jejich vlastnictví. Do 6 měsíců od doručení této nabídky má nájemce možnost se závazně přihlásit ke koupi předmětného bytu. Součástí zaslané nabídky je formulář žádosti o koupi bytové jednotky, jejímž prostřednictvím se nájemce ke koupi přihlásí.
 
Poté bude nájemce vyzván k úhradě kupní ceny a následně bude vypracována kupní smlouva a po rozhodnutí zastupitelstva města bude nájemce vyzván k jejímu podpisu. Termíny podpisu kupních smluv budou sjednávány dle možností a kapacit klientského centra Znojemské byty v jeho prostorách tak, aby mohla být přítomna notářka, která bude současně ověřovat podpisy kupujících na příslušném počtu kupních smluv. Po úhradě kupní ceny, podpisu smlouvy a ověření bezdlužnosti bude podán návrh na zápis do katastru nemovitostí. Smlouvy budou podepisovány v naší kanceláři v klientském centru.
 
V případě, že oprávněný nájemce do 6 měsíců od doručení nabídky nepodá žádost o koupi bytové jednotky, bude tento byt nabídnut k odkoupení dalším zájemcům dle podmínek uvedených v „Zásadách“. Oprávněný nájemce má k bytové jednotce dále předkupní právo v trvání 1 roku. Pokud o jeho byt projeví zájem některý z dalších oprávněných kupujících, bude mu znovu zaslána nabídka, kterou musí akceptovat nejpozději do 3 měsíců. Pokud tak neučiní, předkupní právo ztrácí a smlouva o prodeji bude uzavřena s další zájemcem.
 
Jsme si vědomy, že privatizace bytového fondu představuje nesmírně složitou problematiku, která u Vás může vyvolat celou řadu dalších otázek. Proto jsme připraveni vyřizovat veškeré Vaše dotazy telefonicky či osobně v naší kanceláři. Kontakty na naše pracovníky naleznete zde.
 
Prodej bytů bude tedy probíhat v několika krocích, které znázorňuje následující diagram.

 


Kompetence v rámci prodeje bytového fondu

Zastupitelstvo města

 • rozhoduje o prodeji konkrétní nemovitosti konkrétní osobě včetně schválení platebních podmínek
 • schvaluje seznam vymezeného majetku určeného pro prodej
 • schvaluje Zásady prodeje bytových a nebytových jednotek
 • schvaluje kupní cenu


Rada města

 • předkládá-doporučuje návrhy pro rozhodnutí zastupitelstva města včetně návrhů na zařazení vymezeného majetku do prodeje
 • schvaluje dokumenty pro prodej majetku
 • kontroluje činnost organizátora


Odbor správy majetku města

 • zajišťuje zveřejnění záměru o prodeji nemovitostí
 • spolupracuje s organizací, která realizuje prodej bytových jednotek ve smyslu poskytování potřebných podkladů v zájmu hladkého průběhu prodeje
 • eviduje platby kupních cen a poplatků od jednotlivých kupujících a poskytuje tyto údaje organizaci , která realizuje prodej bytových jednotek
 • předkládá radě a zastupitelstvu města návrhy na základě aktuálních potřeb v rámci realizace prodeje


Subjekt pověřený realizací prodeje

 • zajišťuje podklady pro zpracování nabídky na koupi bytové jednotky, prohlášení vlastníka nemovitosti a ocenění nemovitostí prostřednictvím soudních znalců
 • zajišťuje prokazatelné seznámení nájemců se záměrem bytový dům prodat
 • zajišťuje příjem přihlášek ke koupi od zájemců včetně potřebné agendy
 • projednává s předkladateli přihlášek veškeré podmínky kupní smlouvy
 • sepisuje s kupujícími kupní smlouvy a zajišťuje návrhy na vklad do katastru nemovitostí
 • zprostředkovává kupujícím možnosti financování koupě bytu

29. 1. 2015

7. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
 Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji v sedmé etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor

5. 1. 2015

Změna sídla 
 Oznamujeme všem klientům, že naše klientské centrum jsme přestěhovali do nových prostor, a to na adresu Pontassievská 918/1, Znojmo, 1. patro v budově České spořitelny

17. 12. 2014

PF 2015 
Rádi bychom Vám popřáli za Projekt Znojemské byty a společnost Nemovitost servis popřáli příjemné prožití vánočních svátku a šťastný nový rok 2015.


6. 8. 2014

Projekt Znojemské byty úspěšně končí. Klientské centrum pokračuje dál! 
 Tisková zpráva k projektu Znojemské byty. 

10. 3. 2014

6. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
 Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji v páté etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

16. 9. 2013

4. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji ve čtvrté etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

29. 11. 2013

5. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji v páté etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

22. 7. 2013

Odložený prodej v rámci projektu Znojemské byty bude uskutečněn dříve než se počítalo. 
 Tiskovou zprávu k aktuální situaci ohledně odloženého prodeje si můžete přečíst zde...

22. 7. 2013

3. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
 Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji ve třetí etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

28. 4. 2013

2. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji ve druhé etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

« první< předchozí0 / 1další >poslední »

Přihlášení - klientská sekce

klientské sekce

Partneři Znojemských Bytů

www.asvj.cz www.cmss.cz www.creditas.cz www.csas.cz www.csob.cz
www.dumplnyuspor.cz www.gemoney.cz www.mestskaenergie.cz www.modrapyramida.cz www.rb.cz
www.rsts.cz www.volksbank.cz www.wuestenrot.cz