Péče o Vás dům

Správa domu

Základní povinností každého společenství vlastníků jednotek je zajistit správu, provoz a opravy společných částí domu a pozemku, přičemž platí povinnost dodržovat všechny platné legislativní předpisy týkajících se společenství (zejména Zákon o vlastnictví bytů) a postupovat v souladu s přijatými stanovami společenství a usneseními shromáždění vlastníků.

Pod pojmem správa domu se tak rozumí zejména povinnost vlastníka starat se o svůj majetek. Pokud se jedná o dům s více byty, znamená to pro vlastníky vyřizování související agendy a administrativy dané příslušnými právními předpisy, zajišťování běžné i havarijní údržby a oprav nemovitého majetku, provádění rekonstrukcí, zabezpečování služeb spojených s užíváním bytu apod. Výčet povinností a činností, které je v souvislosti se správou domu nezbytné zajistit, je velmi rozsáhlý.

Sami nebo s odborným správcem?

Vzhledem k nárokům na odbornost u činností správy domu, pověří zpravidla společenství vlastním výkonem správy specializovanou společnost, správce. Správa nemovitostí je potom zajišťována správcem ve spolupráci s výborem společenství na základě uzavřené smlouvy. Vlastníci si samozřejmě mohou spravovat svůj majetek vlastními silami. Je třeba si však uvědomit, že správa vyžaduje velmi odbornou péči s nárokem na znalost širokého spektra neustále se měnících předpisů, zákonů, vyhlášek a nařízení, které je třeba respektovat.

Správu domu tak prakticky není možné zvládnout jedním nebo i několika lidmi z domu, kteří se této problematice věnují po zaměstnání, ale je třeba součinnosti několika odborníků či firem. Správa bytového domu by rozhodně neměla být doplňkem k jiné nesouvisející činnosti.

Správu si lze sjednat v mnoha podobách, od té, která zajišťuje nejnutnější služby, až po celkové zastoupení vlastníka v oblasti hospodaření s majetkem. Pro tyto činnosti je pak potřebná součinnost s technikem, realitním odborníkem, advokátem, ekonomem – účetním, případně daňovým poradcem.

Odborný správce pak SVJ garantuje v rámci přesně definovaného smluvního vztahu zajištění všech potřebných činností. Kvalitní správce navíc disponuje pojištěním odpovědnosti pro případ, že by i on v rámci některé činnosti chyboval a jednotliví zaměstnanci jsou schopni se vzájemně zastoupit v případě nemoci, což zajistí plynulý chod nemovitosti.

Velmi často se v praxi setkáváme s obavami vlastníků, že pokud si nebudou správu zajišťovat sami, ztratí kontrolu nad rozhodováním o domě, např. co se opraví a kolik to bude stát, kontrolu nad finančními prostředky apod. Zde je nutné si uvědomit, že správce je povinen respektovat pokyny výboru SVJ, resp. dodržovat uzavřenou smlouvu na správu domu a poslední slovo tak má vždy společenství. Pokud tomu tak není, je rozhodně na čase uvažovat o změně správce. Navíc v dnešní době existuje řada způsobů, jak efektivně nastavit kontrolu činnosti správce, například pomocí on-line nahlížení do evidence domu, přehledu nákladů a plateb, dlužníků a mnoho dalších.


Revitalizace domu

Co znamená revitalizace panelového domu?

Revitalizace panelového domu je komplexní oprava důležitých funkčních částí budovy, provedená v rámci jednoho projektu, který může mít několik etap realizace logicky a technicky na sebe navazujících. Takto rekonstruovaný dům poskytne kvalitní bydlení nejméně po dobu jedné generace na úrovni současných požadavků na stavební techniku, hospodaření s energií, hygienu a estetiku bydlení.

Revitalizace Vašeho panelového domu může zahrnovat:
 
  • Opravy, které zvýší bezpečnost a vyřeší havarijní stav jednotlivých částí domu. Prioritou je z tohoto pohledu zejména odstranění statických poruch nosných konstrukcí, oprava balkonů, lodžií, výtahů a konstrukcí výtahové šachty.
  • Nutné zlepšení tepelně izolačních vlastností domů, neboť zateplení obvodového pláště, rekonstrukce střechy a výměna oken mají při současném vývoji cen tepla rozhodující vliv na možnost snížení Vašich nákladů na bydlení.
  • Rekonstrukce vstupů do domů , společných prostor a chodeb.
  • Ostatní opatření jako jsou rekonstrukce vnitřních rozvodů domu, instalace kamerových systémů, nový rozvod STA a kabelové televize, komunikační systém domu apod.
Revitalizace Vašeho panelového domu Vám přinese mnoho výhod:
 
  • Úspory na vytápění Vašeho bytu ve výši 40 – 50% současných nákladů
  • Zvýšení tržní hodnoty Vašeho bytu až o 40%
  • Výrazné zlepšení kvality bydlení v podobě nového vzhledu domu, ochrany před hlukem, moderního a estetického prostředí společných prostor domu
  • Prodloužení životnosti domu až o 30 let
  • Opravený dům je vnímán jeho obyvateli i okolím velmi příznivě jako „nová adresa“

Proč začít s regenerací Vašeho panelového domu právě nyní?

Rekonstrukci Vašeho domu se v blízké budoucnosti zcela jistě nevyhnete. Minimem jsou pravidelné opravy, servis a údržba. Řada konstrukčních prvků domu se nachází  na hranici své životnosti. Odklad revitalizace tak může být v konečném důsledku daleko nákladnější investicí.

Maximalizace energetických úspor
Zhodnocení Vašeho majetku

 

29. 1. 2015

7. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
 Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji v sedmé etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor

5. 1. 2015

Změna sídla 
 Oznamujeme všem klientům, že naše klientské centrum jsme přestěhovali do nových prostor, a to na adresu Pontassievská 918/1, Znojmo, 1. patro v budově České spořitelny

17. 12. 2014

PF 2015 
Rádi bychom Vám popřáli za Projekt Znojemské byty a společnost Nemovitost servis popřáli příjemné prožití vánočních svátku a šťastný nový rok 2015.


6. 8. 2014

Projekt Znojemské byty úspěšně končí. Klientské centrum pokračuje dál! 
 Tisková zpráva k projektu Znojemské byty. 

10. 3. 2014

6. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
 Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji v páté etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

16. 9. 2013

4. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji ve čtvrté etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

29. 11. 2013

5. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji v páté etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

22. 7. 2013

Odložený prodej v rámci projektu Znojemské byty bude uskutečněn dříve než se počítalo. 
 Tiskovou zprávu k aktuální situaci ohledně odloženého prodeje si můžete přečíst zde...

22. 7. 2013

3. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
 Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji ve třetí etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

28. 4. 2013

2. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji ve druhé etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

« první< předchozí0 / 1další >poslední »

Přihlášení - klientská sekce

klientské sekce

Partneři Znojemských Bytů

www.asvj.cz www.cmss.cz www.creditas.cz www.csas.cz www.csob.cz
www.dumplnyuspor.cz www.gemoney.cz www.mestskaenergie.cz www.modrapyramida.cz www.rb.cz
www.rsts.cz www.volksbank.cz www.wuestenrot.cz