Privatizace bytového fondu

Naše společnosti nabízí komplexní zajištění prodeje bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., případně celých domů dle Občanského zákoníku. V rámci této služby zákazníkům nabízíme:
 
Informační bulletin pro kupující (nájemníky)

 • Zpracování a distribuce informačního bulletinu všem dotčeným nájemníkům tak, aby byli plně informováni o podmínkách a postupu prodeje

Zajištění prohlášení vlastníka

 • Zajištění technického zakreslení jednotlivých bytů v domě včetně příslušných prostor náležejících ke každému bytu a také dílu pozemku v domě
 • Zajištění zpracování prohlášení vlastníka, kterým budou v bytovém domě odděleny byty na bytové jednotky jako samostatné nemovitosti
 • Vedení potřebných jednání s nájemníky bytů, státními orgány a ostatními institucemi tak, aby bylo dosaženo vkladu jednotlivých bytů do katastru nemovitostí jako samostatných nemovitostí
 • Opatření výpisu z katastru nemovitostí a dalších potřebných podkladů a předání prohlášení vlastníka s těmito podklady na katastrální úřad tak, aby došlo ke vkladu do katastru nemovitostí v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. v platném znění


Zajištění podmínek pro jednání s klientem

 • Zajištění důstojného prostředí a podmínek pro styk s kupujícími.
 • Jednání s kupujícími ve všech fázích prodeje, tj. od prvního oslovení nájemce s nabídkou k prodeji až do podpisu kupní smlouvy na prodej bytové jednotky
 • Jednání a úřední úkony vedené takovým způsobem, aby prodej probíhal hladce a plynule, bez časových prodlev


Zajištění zpracování podkladů

 • Zajištění zpracování nabídek, oslovení všech nájemců, kterých se prodej týká a vyplnění žádosti o odkoupení bytu jednotlivými zájemci
 • Zajištění podkladů pro jednání vlastníka včetně návrhu znění kupních smluv konkrétním zájemcům
 • V rámci zajištění podkladů potřebných ke schválení prodeje vedeme jednání s nájemníky bytů a dalšími zájemci o koupi bytů, jakož i jednání s katastrálním úřadem a dalšími úřady a institucemi.
 • Zajištění přípravy návrhů kupních smluv, včetně dojednání platebních podmínek s kupujícím
 • Zajištění všech dokladů a písemností nutných k realizaci vkladu do katastru nemovitostí


Služby pro kupující

 • Zajistíme pomoc při vyhledávání vhodného finančního ústavu pro poskytnutí finančních prostředků potřebných k úhradě kupní ceny

 
Zajištění podpisu a registrace kupní smlouvy 

 • Zajištění podpisu potřebného množství kupních smluv včetně úředního ověření
 • Zajištění podání návrhu podepsané kupní smlouvy včetně příloh na vklad do katastru nemovitostí
   

Kompletní servis při vzniku společenství vlastníků 

 • Po zákonném vzniku společenství vlastníků jednotek zajistíme svolání první schůze shromáždění za účasti notáře ke zvolení orgánů a schválení stanov společenství
 • Zajištění přítomnosti notáře na první schůzi společenství vlastníků jednotek
 • Zajištění návrhu znění stanov společenství a návrhu na složení orgánů jednotek


Další služby 

 • Na základě zplnomocnění můžeme zastupovat stávajícího vlastníka bytového fondu při soudních sporech
 • Provádění dalších potřebných úkonů, které bude v průběhu prodeje bytů potřeba provést k jeho dosažení.

29. 1. 2015

7. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
 Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji v sedmé etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor

5. 1. 2015

Změna sídla 
 Oznamujeme všem klientům, že naše klientské centrum jsme přestěhovali do nových prostor, a to na adresu Pontassievská 918/1, Znojmo, 1. patro v budově České spořitelny

17. 12. 2014

PF 2015 
Rádi bychom Vám popřáli za Projekt Znojemské byty a společnost Nemovitost servis popřáli příjemné prožití vánočních svátku a šťastný nový rok 2015.


6. 8. 2014

Projekt Znojemské byty úspěšně končí. Klientské centrum pokračuje dál! 
 Tisková zpráva k projektu Znojemské byty. 

10. 3. 2014

6. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
 Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji v páté etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

16. 9. 2013

4. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji ve čtvrté etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

29. 11. 2013

5. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji v páté etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

22. 7. 2013

Odložený prodej v rámci projektu Znojemské byty bude uskutečněn dříve než se počítalo. 
 Tiskovou zprávu k aktuální situaci ohledně odloženého prodeje si můžete přečíst zde...

22. 7. 2013

3. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
 Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji ve třetí etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

28. 4. 2013

2. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji ve druhé etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

« první< předchozí0 / 1další >poslední »

Přihlášení - klientská sekce

klientské sekce

Partneři Znojemských Bytů

www.asvj.cz www.cmss.cz www.creditas.cz www.csas.cz www.csob.cz
www.dumplnyuspor.cz www.gemoney.cz www.mestskaenergie.cz www.modrapyramida.cz www.rb.cz
www.rsts.cz www.volksbank.cz www.wuestenrot.cz