Vaše časté dotazy

Na této stránce najdete odpovědi na Vaše nejčastější dotazy, názory a připomínky. Pokud nenajdete odpověď na jakoukoliv otázku, která Vás zajímá, neváhejte a obraťte se na nás. Rádi Vám pomůžeme...

Kdo může koupit byt?
Byt může koupit pouze oprávněný nájemce, který má řádně uzavřenou nájemní smlouvu a není v prodlení se splatností, a to za zvýhodněnou cenu 40ti% určenou  znaleckým  posudkem.

Může byt za nájemníka koupit některý člen rodiny?
Ze zákona toto není možné, byt za zvýhodněnou cenu může koupit pouze stávající nájemník.

Jak postupovat v případě, že byt bude chtít pouze jeden z manželů nebo oba, ale každý sám?
Pokud se manželé dohodnou o zúžení společného jmění, musí být o této dohodě notářsky sepsána smlouva. Tato smlouva musí být doložena před podpisem kupní smlouvy.

Jak postupovat v případě, že jsem rozvedený/á/, byt užívám sám/sama/, ale do nájmu jsem ho získal/a/ v době manželství a nyní chci byt koupit?
Pokud jste rozvedený a máte rozhodnutí o majetkovém vyrovnání, nebo dohodu o užívání bytu po rozvodu tak předložíte před podpisem kupní smlouvy rozsudek a může byt koupit jeden nájemce. V opačném případě kupují oba bývalí manželé  do podílového spoluvlastnictví.

Do kdy musím předat souhlas odkoupení bytu?
Souhlas na odkoupení bytu musíte předat dle Zásad nejpozději do 6 měsíců od převzetí nabídky na prodej Vaší bytové jednotky.

Kde mám předložit souhlas k odkoupení bytu?
Souhlas předložíte buď osobně v Klientském centru na ulici Rudoleckého 8, ve Znojmě nebo jej můžete poslat poštou na stejnou adresu.

Co mám dělat po předložení souhlasu k odkoupení bytu?
Po předložení souhlasu k odkoupení bytu vyčkáte na doručení Výzvy k úhradě, kterou vám v co nejkratším termínu zašleme na adresu trvalého bydliště, po schválení prodeje Vašeho bytu Zastupitelstvem města Znojma.

Kdy mám zaplatit kupní cenu?
Kupní cenu musíte zaplatit do 3 měsíců od odeslání Výzvy k úhradě na bankovní účet Města Znojma.

Jak se vypočte cena bytu?
Vzorec pro výpočet ceny bytu je: CK = CB x O + CP + 0,4 x Z
Což znamená…
Kupní cena = cena bytu x koeficient 0,4 + cena pozemku + cena zahrady x koeficient 0,4

Kdy si mám začít vyřizovat úvěr?
Úvěr by bylo dobré začít vyřizovat ve chvíli, kdy dostanete nabídkový dopis, ve kterém bude uvedena kupní cena předmětného bytu.

Kdo mi poradí s financováním bytu a vyřízením úvěru?
S financováním či vyřízením úvěru Vám rádi pomůžeme v našem Klientském centru, kde pro Vás máme finančního poradce, který se bude zabývat financováním Vašich bytů.

Mohu si vzít vyšší úvěr na rekonstrukci bytu nebo domu?
Jistě, toto je jen na Vašem rozhodnutí. Dokonce lze doporučit a tím si zkvalitnit vlastní bydlení.

Jaká zásadní změna mě čeká, když se z nájemníka stanu majitelem?
Jste vlastníkem svého bydlení a získáváte majetek. Datem vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí přestáváte hradit   nájem a  začínáte přispívat do fondu oprav, z něhož se hradí pouze náklady spojené s  domem, ve kterém bydlíte. Další zásadní změnou je, že s bytovou jednotkou můžete volně nakládat, tudíž ho můžete darovat, prodat, pronajmout, odkázat, byt se následně dědí dle zákona. Stáváte se členem společenství vlastníků bytových  jednotek a  spolurozhoduje  v ustavených orgánech o hospodaření domu.

Co kupuji zároveň s bytem?
S bytem dále kupujete poměrnou část na společných prostorách a pozemku. Tato poměrná část na společných částech domu a pozemku pod domem je nedílnou součástí bytové jednotky a nelze s ní nakládat odděleně.

Je možné dokoupit některý společný prostor (prádelnu, půdu apod.) k bytu?
Bohužel toto není možné, společné prostory jsou rozděleny Prohlášením vlastníka a jen novým Prohlášením vlastníka za souhlasu 100% vlastníků lze změnit poměr společných prostor.

Do kdy budu muset přiznat daň z nemovitosti?
Ze zákona je stanovené, že pokud se stanete vlastníkem nemovitosti do 31.12. podáváte přiznání k dani z nemovitosti do 31.1. následujícího roku.

Kdy budu vlastníkem bytu a od kdy nebudu platit nájemné?
Vlastníkem bytu se stanete,  jakmile dojde po zaplacení kupní ceny k zápisu kupní smlouvy do Katastru nemovitostí a ve stejnou chvíli přestáváte také platit nájemné.

Kdo založí společenství vlastníků jednotek?
Společenství vlastníků založí stávající vlastník, tedy město Znojmo. Samozřejmě, že první ustavující schůzi bude organizovat kancelář Klientské centrum Znojemské byty.

Jaké jsou prvotní povinnosti při vzniku společenství vlastníků jednotek?
Je dobré se dohodnout na zástupcích,  členech výboru (nebo pověřeném vlastníkovi).
Další bod je výše příspěvku do fondu oprav, který se stanovuje pevnou částkou za m2 určenou poměrem k velikosti bytu. Dále schválení stanov společenství, založení účtu u banky ve jménu společenství a je třeba si uvědomit, že na první schůzi musí být přítomný notář.

Je členství ve společenství vlastníků jednotek dobrovolné?
Členství je povinné, vyplývá to ze zákona o vlastnictví bytů.

Jaký je účel společenství vlastníků jednotek?
Společenství vlastníků jednotek je určeno k ochraně zájmů spoluvlastníků, k zajištění péče o dům.

Může vlastníka bytu při úředních jednáních a schůzích SVJ zastupovat jiná osoba?

Ano na základě plné moci může vlastník bytu pověřit další osobu buď generální plnou mocí, která je na všechny právní úkony nebo na jednotlivý úkon. Plná moc musí mít uvedené časové období.

Kdo objednává opravy společných prostor domu?
Objednat opravy za společenství může předseda nebo členové výboru.

Kdo objednává a hradí opravy v bytě?
Opravy v bytě objednává a hradí vlastník bytu.

Kdo hradí opravy vzniklé ve stoupačce bytového jádra a rozvodech ÚT?
Stoupačky, rozvody ÚT … se hradí z fondu oprav daného domu.

Můžu si odstranit radiátor ve své bytové jednotce ?
Pokud je v bytě dálkové vytápění tak toto bez předchozího souhlasu nelze.

Pokud si koupím byt, můžu si provádět úpravy v bytě bez jakéhokoliv ohlášení?
Ohlásit úpravy musíte vždy. Dle rozsahu -  buď jen informovat společenství SVJ nebo stavební úřad.

29. 1. 2015

7. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
 Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji v sedmé etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor

5. 1. 2015

Změna sídla 
 Oznamujeme všem klientům, že naše klientské centrum jsme přestěhovali do nových prostor, a to na adresu Pontassievská 918/1, Znojmo, 1. patro v budově České spořitelny

17. 12. 2014

PF 2015 
Rádi bychom Vám popřáli za Projekt Znojemské byty a společnost Nemovitost servis popřáli příjemné prožití vánočních svátku a šťastný nový rok 2015.


6. 8. 2014

Projekt Znojemské byty úspěšně končí. Klientské centrum pokračuje dál! 
 Tisková zpráva k projektu Znojemské byty. 

10. 3. 2014

6. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
 Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji v páté etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

16. 9. 2013

4. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji ve čtvrté etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

29. 11. 2013

5. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji v páté etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

22. 7. 2013

Odložený prodej v rámci projektu Znojemské byty bude uskutečněn dříve než se počítalo. 
 Tiskovou zprávu k aktuální situaci ohledně odloženého prodeje si můžete přečíst zde...

22. 7. 2013

3. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
 Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji ve třetí etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

28. 4. 2013

2. etapa prodeje volných bytových jednotek a nebytových prostor 
Na naše stránky jsme vložili seznam volných bytových jednotek a nebytových prostor určených k prodeji ve druhé etapě, můžete si jej prohlédnout v sekci Prodej volných bytů a nebytových prostor.

« první< předchozí0 / 1další >poslední »

Přihlášení - klientská sekce

klientské sekce

Partneři Znojemských Bytů

www.asvj.cz www.cmss.cz www.creditas.cz www.csas.cz www.csob.cz
www.dumplnyuspor.cz www.gemoney.cz www.mestskaenergie.cz www.modrapyramida.cz www.rb.cz
www.rsts.cz www.volksbank.cz www.wuestenrot.cz